Tuot­teet

TEFF-rapeat murot

Rapeat murot. Muro­jen sisäl­tä­vät hitaat hii­li­hy­draa­tit aut­ta­vat veren­so­ke­rin tasa­pai­not­ta­mi­ses­sa, jol­loin näl­kä pysyy pidem­pään loi­tol­la.

Rai­kas start­ti ja voi­ma­va­ra päi­vän haas­tei­siin. Tar­joa kyl­män mai­don / kas­vi­pe­räi­sen juo­man tai jugur­tin kera.

Rapeat murot

Luon­tai­ses­ti glu­tee­ni­ton
Mai­do­ton
Lak­too­si­ton
Vegaa­ni­nen
Lisä­ai­nee­ton
Vita­mii­nii­pi­toi­nen

Aines­osat

TEFF-täys­jy­vä­vil­ja: 46%

Mais­si: 46 %

Orgaa­ni­nen rus­kea soke­ri: 6,7%

Suo­la: 0,7%

Orgaa­ni­nen aurin­gon­kuk­ka­le­si­tii­ni: 0,26%

Ravin­toar­vo: 100 g
Ener­gia: 1582,9 kJ/379 kcal
Ras­va: 2,9 g
jos­ta tyy­dyt­ty­nyt­tä: 0,7 g
Hii­li­hy­draa­tit: 84,1 g
jos­ta soke­rei­ta: 10,1 g
Ravin­to­kui­tu: 6,7g
Pro­teii­ni: 9,4 g
Suo­la: 0,03 g

Pak­kaus­ko­ko:
225 g