Tuot­teet

teff gluteeniton ohukaisjauhe

TEFF-ohu­kais­jau­ho­seos

Help­po ja nopea väli­pa­la­jau­ho­seos, lisää vain vesi ja pais­ta ter­veel­li­set glu­tee­nit­to­mat ohu­kai­set.  Jau­ho­jen pro­teii­ni­pi­toi­suus on 11,5%,  ja se on 100% kas­vis­pe­räis­tä proteiinia.

Tämä ohu­kais­jau­ho­jen super­seos on glu­tee­ni­ton ja run­sas­pro­teii­ni­nen. Teff-ohu­kais­jau­ho­seos antaa sinul­le voi­maa, jon­ka avul­la jak­sat pitkään.

Tef­fin ohu­kais­jau­he­seos sisäl­tää myös kaik­ki eli­mis­tö­si tar­vit­se­mat ami­no­ha­pot. Teff:in hii­li­hy­draa­tit ovat hitaas­ti imey­ty­viä, tämän takia se sopii erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si urheilijoille.

Her­kut­te­le hyväl­lä omal­la­tun­nol­la, taval­lis­ten ohu­kais­ten tapaan. 

 

Teff-ohu­kais­jau­he­seos

Glu­tee­ni­ton
Pro­teii­ni­pi­toi­nen

 

Tuo­te­per­he­pak­kauk­sis­sa lukee yhte­näi­ses­ti “Vegan friend­ly”. Tämä tie­to on jää­nyt suun­nit­te­lu­vai­hees­sa vahin­gos­sa myös ohu­kais­jau­he­pus­sin kyl­keen. Tuo­te ei ole vegaa­ni­nen. Kat­so tuoteseloste. 

Aines­osat

Teff täys­jy­vä­jau­ho: 27,6%,
Rii­si­jau­ho: 22,1
Peru­na­tärk­ke­lys: 16,5%
Muun­nel­tu mais­si­tärk­ke­lys: 16,5%, Ras­va­ton mai­to­jau­he: 13,2%, Kanan­mu­na­jau­he 2,8%
Suo­la: <1,0%
Dinat­rium­py­ro­fos­faat­ti: <1,0% Nat­rium­bi­kar­bo­naat­ti: <1%.

Ravin­toar­vo: 100 g
Ener­gia: 1510 KJ / 356 kcal
Ras­va: 2,0g
  jos­ta tyy­dyt­ty­nyt­tä: 0,5 g
Hii­li­hy­draa­tit: 71,8 g
  jos­ta soke­rei­ta: 9,1 g
Ravin­to­kui­tu: 2,3 g
Pro­teii­ni: 11,5 g
Suo­la: 1,5 g

Pak­kaus­ko­ko:
250 g