Tuot­teet

Teff gluteeniton karpalomysli

TEFF-kar­pa­lo­mys­li

Rap­sak­ka teff-kar­pa­lo­mys­li. Ravin­to­ri­kas mys­li, teff -alkuviljasta.

Tämä posi­tii­vi­sen kou­kut­ta­va hyvis on glu­tee­ni­ton, run­sas­pro­teii­ni­nen ja täy­sin vegaa­ni­nen. Teff-kar­pa­lo­mys­li antaa sinul­le voi­maa, jon­ka avul­la jak­sat pit­kään. Teff-kar­pa­lo­mys­li sisäl­tää pal­jon kuitua. 

Tef­fin sisäl­tä­mät hitaat hii­li­hy­draa­tit aut­ta­vat veren­so­ke­rin tasa­pai­not­ta­mi­ses­sa, jol­loin näl­kä pysyy pidem­pään loitolla.

Nau­ti taval­li­sen mys­lin tapaan. 

 

Teff-kar­pa­lo­mys­li

Luon­tai­ses­ti glu­tee­ni­ton
Mai­do­ton
Kui­tu­pi­toi­nen

Lak­too­si­ton
Pro­teii­ni­pi­toi­nen
Vegaa­ni­nen

Lisä­ai­nee­ton, ei lisät­tyä sokeria

 Ainesosat

Kau­ra­hiu­ta­leet: 46%
TEFF-täys­jy­vä­hiu­ta­le:
30%
Kvi­noa: 12 %
Kui­vat­tu kar­pa­lo: 12%
Makeu­tet­tu ome­na­me­hu­tii­vis­teel­lä (alku­pe­rä­maa Kana­da)

Ravin­toar­vo:
100 g
Ener­gia: 1499 kJ/358 kcal
Ras­va: 4,8 g
jos­ta tyy­dyt­ty­nyt­tä: 0,9 g
Hii­li­hy­draa­tit: 62,3 g
jos­ta soke­rei­ta: 9,3 g
Ravin­to­kui­tu: 9 g
Pro­teii­ni: 11,9 g
Suo­la: 0,01 g
Rau­ta: 4,97 mg (35,5%) 
Mag­ne­sium: 148 mg (38,9%)

Pak­kaus­ko­ko:
250 g