Tuot­teet

Vaa­lea Teff-jauho

Samet­ti­nen koos­tu­mus, riit­toi­sa sekä ravin­to­ri­kas vaa­lea Teff-jau­ho. Jau­hon sisäl­tä­mät hitaat hii­li­hy­draa­tit aut­ta­vat veren­so­ke­rin tasa­pai­not­ta­mi­ses­sa, jol­loin näl­kä pysyy pidem­pään loitolla.

Sopii erin­omai­ses­ti monen­lai­seen suo­lai­seen ja make­aan lei­von­taan. Eri­tyi­ses­ti suo­sit­te­lem­me jau­hoa let­tui­hin ja pitsapohjiin! 

Samet­ti­nen koostumus

Luon­tai­ses­ti gluteeniton
Mai­do­ton
Lak­too­si­ton
Run­sas­kui­tui­nen
Vegaa­ni­nen
Lisä­ai­nee­ton
Vita­mii­nii­pi­toi­nen

Aines­osat

TEFF- täys­jy­vä­vil­ja: 100%

Ravin­toar­vo: 100 g
Ener­gia: 1378kJ/334 kcal
Ras­va: 2,1g
jos­ta tyy­dyt­ty­nyt­tä: 0,7 g
Hii­li­hy­draa­tit: 65,4 g
jos­ta soke­rei­ta: 5,6 g
Ravin­to­kui­tu: 7,9 g
Pro­teii­ni: 12,3 g
Suo­la: 0,03 g

Lak­too­si: 0 g

Pak­kaus­ko­ko:
400 g